Certificate Student

Written Officer

JFT Basic PDF Customer Service, Food and Drink, Hygiene Controls

Hygiene Controls Food and Drink Customer Service

सेवाग्राहीहरुको लागि मनोरन्जन

Japan Foundation Facebook Group मा किन विज्ञापन गर्ने?

तपाईलाई JFT Facebook Group मा हार्दिक स्वागत छ। ➡️ Pre-approved प्याकेज किन लिने? ☑️ तपाइको Post…

मुद्बा प्रयोजनको लागि आर्थिक संकलन नामावली

Entry यहाँ गर्नुहोला।

Loksewa Sutra by Suraj Pandey

नेपालका पहिला ६ प्रधानमन्त्रीहरु।सम्झने सजिलाे तरिका = भिर पुर फमा १. भिमसेन थापा २. रंगनाथ पौड्याल…

500 भन्दा बढि प्रश्न एकै ठाउमा (share गरि सुरक्षित राखनुहोला)

१) पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढा रहेको क्षेत्र कुन हो ? उत्तर : चिम्बोराजो २) हावापानी सम्बन्धि…

Kaski Pokhara Nepal Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Define the different generation of compute? Explain with appropriate figure.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Tehrathum Lasune Patlepokhari Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Dhankuta Chaubise Bodhe Oranges Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Myagdi Poon Hill Ghorepani Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Sankhuwasabha Chainpur Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Japan Hokkaido Sapporo Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Ilam Shree Antu Kanyam Phikal Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Bhojpur Maium Danda Haspokhari Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Morang Kerabari Gaupalika Phedi Khola Patigaun Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Bhojpur Suntale Dhapkharka Baghkhor Mundum trail Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

Bhojpur Tyamke Danda (Temke) Photos

तपाई पनि फोटो पठाउनुहोस्।

What is computer? What are the features of computer? Explain.

What is computer? What are the features of computer? Explain. कम्प्यूटर भनेको के हो?  कम्प्यूटरका विशेषताहरु…

What is chart? What are components of chart.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Write about physical security and digital security of computer  with example.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is computer generation ? what are the feature of 5th generation computer?

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is function? What are the types of function in Excel.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is CPU ? Write about CPU cycle.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Write about bullets and numbering features of Ms Word.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What do you men by paragraph formatting?

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What do you mean by user authentication? What are its types.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Define skeleton and flesh in HTML.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What are the factors that affects speed of CPU.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Write about different internet connection technologies.

Write about different internet connection technologies. Answer: Internet is network of networks. There are different technologies…

Define relationship. Write its important in RDBMS.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Write about Intrusion detection system (IDS) and intrusion prevention system (IPS) in computer Security.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What do you mean by field properties in ms Access table?

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is text formatting in MS Word? What is difference between save and save as?

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is programming language? What are its types?

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Define computer network, Differentiate between Peer to Peer and Client Server Network.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is input device? Differentiate direct entry input devices and indirect entry input devices.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Write short notes on main memory, cache memory and virtual memory.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What are commands and attributes in terms of DOS? Explain with example.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Define RAM. Differentiate between SRAM and DRAM.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

what is network protocol ? Write about any 5 protocol.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is spreadsheet program? Mention 5 features of MS Excel.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is language  processor? Write about different types of language processor.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is MS PowerPoint ? Write about importance of MS PowerPoint.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Define IP Address. Write about Private and Public IP Address.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

What is indentation ? What are the types of indentation in MS Word.

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Write About SDLC.

Sorry, but you do not have permission to view this content.