Japan Foundation Facebook Group मा किन विज्ञापन गर्ने?

तपाईलाई JFT Facebook Group मा हार्दिक स्वागत छ।

➡️ Pre-approved प्याकेज किन लिने?
☑️ तपाइको Post लाई Admin ले approved गरिराख्नु पर्नेछैन, आफै Published हुनेछ।
☑️ तपाइको पोस्ट Pending हुनेछैन।
☑️ तपाइको पोस्ट Decline हुनेछैन।
☑️ तपाइ २४ सै घण्टा जति पटक पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
☑️ तपाइको Post लाई Featured मा Pin गरिनेछ।
☑️ समय-समयमा तपाइको Post लाई everyone लाई mention/tag गरिनेछ।
☑️ समय-समयमा तपाइको Consultancy लाई Cover Photo मा राखिनेछ।
☑️ समय-समयमा तपाइको Post लाई Live Streaming गरिनेछ।
☑️ समय-समयमा तपाइको बिज्ञापन सहित Welcome Post गरिनेछ।

➡️ Pre-approved प्याकेजको शुल्क कति पर्छ?
☑️ ३ दिन = Rs.50
☑️ ७ दिन = Rs.100
☑️ १४ दिन = Rs.150
☑️ २८ दिन = Rs.250
☑️ ६ महिना = Rs.1200
☑️ १ वर्ष = Rs.2000

➡️ तपाई Facebook मा डलर खर्च गरेर Boost गर्दा सम्बन्धित Users सँग Reach हुँदैन, अनि के फाइदा। तर यस ग्रुपमा ४० हजार+ सदस्यहरु जापानसँग सम्बन्धित मात्र Students/Teachers हरु छन्। बिज्ञापन भनेको सम्बन्धित मानिसहरुसँग पुग्दा (Reach) मात्र फाइदा हो। नत्र के फाइदा।

➡️ महिनाको २ सय, विज्ञापन गर्न लोभ गरेर हुन्न के हजुर, आफ्नो गरिखाने भाँडो (कन्सल्टेन्सी) को लागि।

🤙 सम्पर्क : 9805368415 (Admin)

➡️ भुक्तानीको लागि

NIC Asia Bank
Kerabari Branch
1285 750 8027 64 001
SANJAYA KARKI
FonePay Mobile: 9827022265

Esewa ID
9805368415
SANJAYA KARKI
Send Money गर्नुहोला Top-up नगर्नुहोला है।