Loksewa Sutra by Suraj Pandey

नेपालका पहिला ६ प्रधानमन्त्रीहरु।सम्झने सजिलाे तरिका = भिर पुर फमा
१. भिमसेन थापा
२. रंगनाथ पौड्याल
३. पुष्कर शाह
४.रणजग पाण्डे
५. फत्तेजङ्ग शाह
६. माधवरसिंह थापा