Loksewa Sutra by Suraj Pandey

नेपालका पहिला ६ प्रधानमन्त्रीहरु।सम्झने सजिलाे तरिका = भिर पुर फमा १. भिमसेन थापा २. रंगनाथ पौड्याल…