pokhiyera gham ko jhulka -Narayan Gopal

pokhiyera gham ko jhulka
bhari sanghara ma
timro zindagi ko dhoka
kholu kholu lagchha hai
sayepatri phoola sitai
fakri aagana ma
batasa ko bhaka tipi
bolu bolu lagchha hai

kati kati aankha haru
bato chhekna aauchhan
pareli ma baas magna
kati aakha dhauchhan
yeti dherai manish ka
yeti dherai aakha haru
malai bhane timrai aakha
roju roju lakchha hai

udu udu lagchha kina
pwankha kahile palayo
man ko santa talau ko
pani kasle chalayo
aafai lai thaha chhaina
kaslai thaha hola
tesaile ta timi seeta
sodhu sodhu lagchha hai